Press ESC to close

Jak pomnożyć 100 do 1000 bez użycia tabliczki mnożenia?

Wszyscy wiemy, jak ważna jest nauka tabliczki mnożenia. Możemy używać tabliczki mnożenia do obliczania różnych liczb, ale możemy jej użyć do czegoś więcej.

Są sytuacje, w których nie mamy czasu na przerabianie tabliczki mnożenia, a są takie, w których nie jesteśmy w stanie jej nawet zapamiętać. W takich przypadkach możemy użyć innej metody mnożenia liczb.

Weźmy przykład:

Musisz pomnożyć liczby 100 i 1000. Załóżmy, że wynik to 6000. Jak można uzyskać tę liczbę bez użycia tabliczki mnożenia?

Jeśli nauczyłeś się tabliczki mnożenia, to możesz bezpośrednio pomnożyć liczby, dodając pierwszą cyfrę pierwszej liczby i ostatnią cyfrę drugiej liczby.

100 + 1 = 101

1000 + 0 = 1000

Odpowiedź to:

6000

Jeśli jednak nie znasz tabliczki mnożenia i nie jesteś w stanie jej zapamiętać, to możesz to zrobić.

Najpierw znajdźmy cyfrę pierwszej liczby.

Jest to liczba jednocyfrowa.

1 cyfra oznacza jedną cyfrę.

Tak więc, będzie to 1.

Teraz dodaj cyfry pierwszej i ostatniej liczby.

1+9=10

10+0=10

Oznacza to, że odpowiedzią będzie 10.

Podobnie dla drugiej liczby,

Ta liczba jest dwucyfrowa.

2 cyfry oznaczają 2 cyfry.

Zatem odpowiedzią będzie 2.

Teraz dodaj cyfry pierwszej i ostatniej liczby.

1+0=1

1+2=3

Oznacza to, że odpowiedzią będzie 3.

Zatem ostateczna odpowiedź to:

100×3=300

1000×3=3000

Teraz spróbujmy pomnożyć 100 i 200.

200×2=400

100×4=400

Zatem ostateczna odpowiedź to:

400×3=1200

A jeśli chcesz pomnożyć 1000 i 2000, to możesz zrobić to samo.

2000×2=4000

1000×4=4000

Zatem ostateczna odpowiedź to:

4000×3=12000

Wnioski:

Tak więc, teraz wiesz jak pomnożyć 100 do 1000 bez użycia tabliczki mnożenia. Możesz to zrobić również dla innych liczb.

Jak podzielić 100 na 1000

Podział jest najprostszą operacją w matematyce.

Każdy z nas zna się na dzieleniu. Ale czasami nie wiemy, jak podzielić.

Jeśli jesteś jednym z nich, to jesteś we właściwym miejscu.

Oto prosty i łatwy sposób na podzielenie 100 i 1000.

Musisz znaleźć iloraz i resztę.

Kwotaż oznacza liczbę części, które otrzymujesz.

Jest to wynik dzielenia dywidendy przez dzielnik.

Reszta to liczba części, które otrzymamy po odjęciu ilorazu od dzielnika.