Press ESC to close

Jak używać czasownika ‘To Be’ w gramatyce angielskiej

To be

To be jest używane kiedy chcemy przekazać, że dana osoba aktualnie coś robi. Jest bardzo przydatny do wyrażania czasu lub miejsca.

To be

Istnieją cztery różne formy to be w języku angielskim:

Pierwsza forma to be:

‘Be’ jest używana do wyrażenia czynności w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

Przykłady:

I was hungry.

Urodziłem się w Nowym Jorku.

Byliśmy szczęśliwi, kiedy znaleźliśmy bilety.

I have a pet dog.

Druga forma to be:

‘Was’ jest używana do wyrażenia czynności w przeszłości.

Przykłady:

I was hungry.

Urodziłem się w Nowym Jorku.

Byliśmy szczęśliwi, kiedy znaleźliśmy bilety.

I have a pet dog.

Trzecia forma to be:

‘Are’ jest używana do wyrażenia stanu bycia w teraźniejszości.

Przykłady:

I am hungry.

Jestem lekarzem.

Jesteśmy szczęśliwi.

Jestem zły.

Czwarta forma to be:

‘Will be’ jest używana do wyrażenia stanu bycia w przyszłości.

Przykłady:

I will be hungry.

Będę lekarzem.

Będziemy szczęśliwi.

Będę zły.

Zobaczmy, jak używać czasownika to be w różnych sytuacjach.

1.

Przykład 1:

Czasownik to be jest używany do wyrażenia czasu.

Przykłady:

It is nine o’clock now.

Wcześniej była godzina piąta.

She will be late.

Ona będzie w autobusie.

2.

Przykład 2:

To be jest używane do wyrażenia miejsca.

Przykłady:

On mieszka w Londynie.

Oni mieszkają w domu.

Oni mieszkają w hotelu.

Oni mieszkają w kraju.

3.

Przykład 3:

To be jest używane do wyrażenia, że podmiot aktualnie coś robi.

Przykłady:

On pisze książkę.

Ona ogląda telewizję.

Słuchamy muzyki.

Uczymy się języka angielskiego.

4.

Przykład 4:

To be jest używane do wyrażenia wyniku zdania.

Przykłady:

The boy is studying.

Pies się bawi.

Pociąg nadjeżdża.

Nauczyciel jest uśmiechnięty.

Uczniowie się śmieją.

5.

Przykład 5:

Czasownik to be jest używany do wyrażenia stanu rzeczownika.

Przykłady:

Mężczyzna jest wysoki.

Kobieta jest piękna.

Dziecko śpi.

Student uczy się.

6.

Przykład 6:

To be jest używane do wyrażenia czynności czasownika.

Przykłady:

I am learning English.

Ja uczę.

Ona pracuje.

Ona czyta.

7.

Przykład 7:

To be jest używane do wyrażenia czynności czasownika.

Przykłady:

He is cooking.

Ona śpiewa