Press ESC to close

Jak wygląda kurs na HDS: Proces szkoleniowy i wymagania egzaminacyjne

Proces szkoleniowy i wymagania egzaminacyjne na kursie HDS

HDS to skrót od Handlowo-Dystrybucyjnego Systemu. Osoby, które chcą zajmować się pracą magazyniera, operatora wózka widłowego, czy kierowcy, często potrzebują takiego kursu. Powyższy tytuł odnosi się do zagadnień związanych z procesem szkoleniowym oraz wymaganiami egzaminacyjnymi na tym kursie.

Proces szkoleniowy na kursie HDS

Szkolenie HDS odbywa się w ciągu kilku dni, w zależności od poziomu umiejętności i wymagań. Na kursie zdobywa się niezbędne umiejętności potrzebne do obsługi wózków widłowych, ale także przepisy BHP związane z pracą na magazynie czy w transporcie.

  1. Część teoretyczna

Pierwsza faza szkolenia na kursie HDS składa się z części teoretycznej. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z teorią związaną z wózkami widłowymi, ale także przepisami BHP, opieką nad ładunkami czy prawnymi aspektami pracy w transporcie. Wszystkie te tematy uzupełniane są o prezentacje, filmy i wzorce dokumentów.

  1. Część praktyczna

Drugą częścią szkolenia jest praktyka, która odbywa się na zamkniętym placu manewrowym w czasie zajęć z prowadzącym. W czasie zajęć, uczestnicy nabierają umiejętności związanych z prowadzeniem wózków widłowych oraz obsługą podnośników hydraulicznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są zgodnie z wymaganiami BHP.

Egzaminacyjne wymagania na kursie HDS

Po ukończonej części szkoleniowej, przystępuje się do ostatecznego etapu kursu – egzaminu, który składa się z dwóch części:

  1. Egzamin teoretyczny

Pierwszy etap egzaminu na kursie HDS to egzamin teoretyczny. Zmierza on do sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas teoretycznej części szkolenia. Egzamin składa się z pytań testowych i zadań otwartych. Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 60% punktów.

  1. Egzamin praktyczny

Drugi etap egzaminu składa się z części praktycznej, w której egzaminator sprawdza, jak kandydat obsługuje wózków widłowy oraz wykonuje zadania związane z podnoszeniem, przewożeniem i składowaniem ładunków. Egzamin praktyczny składa się z kilku zadań, które kandydat musi wykonać zgodnie z przepisami BHP.

Podsumowując, kurs HDS stanowi doskonałe przygotowanie do pracy na wózkach widłowych, a także dla osób już pracujących w transporcie i dystrybucji. Egzamin HDS składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej i wymaga od kandydatów uzyskania co najmniej 60% punktów. Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także są świadomi przepisów BHP związanych z pracą w transporcie i dystrybucji.