Press ESC to close

12 łatwych ćwiczeń z przekreślaniem, które poprawią twoje umiejętności pisania

Cross-out to kreatywne ćwiczenie pisania, które pomaga w poprawie słownictwa i umiejętności językowych uczniów. Te działania nie są tylko dla szkoły, ale także dla studentów college’u, ponieważ pomogą one w poprawie umiejętności pisania.

Oto 12 prostych działań związanych z przekreślaniem, które poprawią twoje umiejętności pisania.

1. Arkusz aktywności do wykreślania

Wszystkie działania, które zostały wymienione poniżej, pomogą Ci poprawić umiejętności pisania.

2. Lista słów do przekreślenia

Zrób listę słów, które są powszechnie używane w każdym eseju. Postaraj się uwzględnić wspólne słowa takie jak the, and, a, an itp.

3. Przekreślony wiersz

Stwórz wiersz używając słów, które są napisane na kartce. Pomoże ci to w napisaniu własnego wiersza.

4. Przekreślanie zdań

Zapisz zdanie, które czytasz i przekreśl je. Napisz nowe zdanie i wpisz je na pustym miejscu, które przekreśliłeś. Dzięki temu poprawisz swoje umiejętności pisania.

5. Przekreślona litera

Napisz litery, które są napisane na papierze i przekreśl je. Napisz nową literę i wpisz ją na pustym miejscu, które przekreśliłeś. Dzięki temu poprawisz swoje umiejętności pisania.

6. Przekreślone zdanie

Napisz zdanie, a następnie je przekreśl. Napisz nowe zdanie i wpisz je na pustym miejscu, które przekreśliłeś. Dzięki temu poprawisz swoje umiejętności pisania.

7. Przekreślony wiersz

Napisz wiersz, a następnie przekreśl go. Napisz nowy wiersz i wpisz go na pustym miejscu, które przekreśliłeś. Pomoże ci to w doskonaleniu umiejętności pisania.

8. Przekreślona historia

Napisz opowiadanie, a następnie je przekreśl. Napisz nową historię i napisz ją na pustym miejscu, które przekreśliłeś. Pomoże ci to w doskonaleniu umiejętności pisania.

9. Przekreślona piosenka

Napisz piosenkę, a następnie ją przekreśl. Napisz nową piosenkę i napisz ją na pustym miejscu, które przekreśliłeś. Pomoże ci to w doskonaleniu umiejętności pisania.

10. Przekreślony dialog

Napisz dialog, a następnie go przekreśl. Napisz nowy dialog i zapisz go na pustym miejscu, które przekreśliłeś. Pomoże ci to w doskonaleniu umiejętności pisania.

11. Przekreślona lista

Stwórz listę słów, które są często używane w twoich esejach i wykreśl je. Napisz nową listę słów i wpisz ją na pustym miejscu, które przekreśliłeś. Pomoże ci to w poprawieniu umiejętności pisania.

12. Przekreślanie eseju

Stwórz esej, a następnie przekreśl go. Napisz nowy esej i zapisz go na pustym miejscu, które przekreśliłeś. Pomoże ci to w poprawieniu umiejętności pisania.

Wnioski:

Są to niektóre z prostych i łatwych działań związanych z przekreślaniem, które pomogą Ci poprawić swoje umiejętności pisania. Możesz użyć tych pomysłów, aby poprawić swoje umiejętności pisania.