Press ESC to close

Dodawanie liczb binarnych: Jak wykonywać dodawanie w systemie dwójkowym

Jak wykonywać dodawanie w systemie dwójkowym

W systemie dziesiętnym wykonanie dodawania jest nam całkowicie naturalne, ale w przypadku systemu dwójkowego może to być nieco bardziej skomplikowane. Nie ma jednak powodu do paniki – w tym artykule dowiecie się, jak dodawać liczby binarne!

 1. Co to jest system dwójkowy?

System dwójkowy to system pozycyjny, który jest używany w informatyce, elektronice i telekomunikacji. W tym systemie istnieją tylko dwie cyfry: 0 i 1. Każda cyfra w liczbie binarnej jest mnożona przez odpowiednią potęgę liczby 2. Możemy to zapisać jako suma iloczynów poszczególnych cyfr i odpowiednich potęg dwójki.

Przykładowo, liczba binarna 1011 ma wartość dziesiętną równą:

(12^3) + (02^2) + (12^1) + (12^0) = 8 + 0 + 2 + 1 = 11

 1. Jak wykonywać dodawanie w systemie dwójkowym?

Aby dodać dwie liczby binarne, musimy wykonać kilka kroków:

 1. Umieszczamy dwie liczby jedna pod drugą.

 2. Dodajemy cyfry z kolumny najmniej znaczącej (czyli od prawej do lewej strony) i zapisujemy wynik w tej samej kolumnie. W przypadku, gdy suma cyfr wynosi 2 lub więcej, zapisujemy tylko ostatnią cyfrę i przenosimy “nadwyżkę” do następnej, bardziej znaczącej kolumny.

 3. Kontynuujemy dodawanie w kolejnych kolumnach, uwzględniając przeniesienia z poprzednich kroków.

 4. Jeśli dodajemy liczby o różnym ilorazie, to powinniśmy uzupełnić mniej znaczące bity zerami, tak aby obie liczby miały taką samą liczbę bitów.

 5. Przykłady dodawania w systemie dwójkowym

Przykład 1:
1011
+1101


1 1000

Wynik: 10000

Przykład 2:
1010
+101


1111

Wynik: 1111

 1. Jakie są zastosowania systemu dwójkowego?

System dwójkowy ma wiele zastosowań w dzisiejszym świecie, w tym między innymi:

 • w systemach informatycznych do przechowywania i przetwarzania informacji,
 • w systemach telekomunikacyjnych do transmisji danych,
 • w elektronice dla układów cyfrowych.
 1. Podsumowanie

Dodawanie w systemie dwójkowym na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane, ale po kilku próbach nabierzemy wprawy! Warto pamiętać, że system dwójkowy ma wiele zastosowań w dzisiejszej technologii, więc warto poświęcić trochę czasu na zrozumienie tego zagadnienia.