Press ESC to close

SP 5 Rawicz: Ciekawostki i informacje o Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu

Szkolne życie w Rawiczu jest niezwykle interesujące. Jedną z ważniejszych instytucji w mieście jest Szkolna Podstawowa nr 5, która przyciąga uwagę mieszkańców z wielu powodów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej SP 5 Rawicz i dowiemy się, co sprawia, że ta szkoła wyróżnia się na tle innych.

 1. Historia i lokalizacja SP 5 Rawicz
  Szkolna Podstawowa nr 5 w Rawiczu powstała w 1987 roku i przez cały ten czas kształciła kilka pokoleń uczniów. Znajduje się w centrum miasta, co sprawia, że jest łatwo dostępna dla większości uczniów. Szkoła posiada również dogodne połączenia komunikacyjne z pobliskimi miejscowościami, co doceniają zarówno uczniowie, jak i ich rodzice.

 2. Wyróżniające się profile klas
  Jednym z najważniejszych wyróżników Szkolnej Podstawowej nr 5 są specjalistyczne profile klas. Szkoła oferuje m.in. klasy o profilu matematyczno-informatycznym, językowym oraz artystycznym. Dzięki temu uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów.

 • Klasy o profilu matematyczno-informatycznym to świetna propozycja dla uczniów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z matematyki i informatyki. Dzięki specjalnie przygotowanym programom nauczania, będę mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy i korzystania ze współczesnych technologii.
 • Klasa językowa to propozycja dla dzieci, które chcą poznać języki obce, w tym niemiecki, hiszpański, włoski czy francuski. Uczniowie uczęszczający do takiej klasy mają styczność z językiem od najmłodszych lat, co pozwala na opanowanie go na poziomie biegłości.
 • Profil artystyczny to doskonała okazja dla dzieci, które pasjonują się sztuką. W Szkolnej Podstawowej nr 5 można uczęszczać m.in. do klasy muzycznej, plastycznej czy teatralnej.
 1. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne
  SP 5 Rawicz to nie tylko zajęcia lekcyjne, ale również bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą korzystać m.in. z zajęć sportowych, teatralnych, plastyki czy nauki gry na instrumentach. Dzięki temu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności.
 • Zajęcia sportowe to coś, co doceniają przede wszystkim uczniowie, którzy chcą rozwijać swoją kondycję i umiejętności. SP 5 oferuje zajęcia m.in. z piłki nożnej, koszykówki czy akrobatyki sportowej.
 • Zajęcia teatralne to świetna okazja dla dzieci, które interesują się aktorstwem i chcą rozwijać swoje zdolności sceniczne. Dzięki kursom teatralnym uczniowie mają możliwość poznania tajników sztuki aktorskiej i wystawiania przed publicznością spektakli.
 • Nauka gry na instrumentach to, coś co docenią przede wszystkim uczniowie, którzy chcą poznać tajniki muzyki i pogłębiać swoje zainteresowania w tej dziedzinie.
 1. Współpraca z innymi szkołami
  W Szkolnej Podstawowej nr 5 bardzo ważna jest współpraca z innymi szkołami i instytucjami edukacyjnymi. Szkoła organizuje liczne projekty i wyjazdy, które pozwalają uczniom na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie ciekawych znajomości.

 2. Innowacyjne metody nauczania
  SP 5 Rawicz to szkoła, która wykorzystuje nowoczesne technologie i metody nauczania. Nauczyciele stosują m.in. edukację personalizowaną, wykorzystującą nowoczesne aplikacje i programy edukacyjne. Dzięki temu uczniowie mają większe możliwości w poznawaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności.