Press ESC to close

Podstawy gramatyki dla studentów

Gramatyka angielska jest najważniejszym aspektem nauki języka. Student musi rozumieć i znać podstawy języka, aby móc uczyć się języka złożonego.

Nauka gramatyki angielskiej to nie tylko studiowanie zasad i form zdań, ale także zrozumienie znaczenia, które się za nimi kryje. Gramatyka jest sposobem wyrażania swoich myśli i uczuć do ludzi wokół ciebie.

Istnieje wiele pytań dotyczących gramatyki angielskiej, które przychodzą uczniom do głowy. Należy na nie odpowiedzieć i nauczyć się poprawnego sposobu wyrażania swoich myśli.

Oto kilka podstaw gramatyki dla studentów:

Conjunctions

Spójniki to słowa, które łączą części zdania razem. Niektóre z najczęstszych spójników to and, but, nor, either, or, i tak dalej. Mogą być używane do łączenia fraz, klauzul i zdań.

Przykład:

The dog ran.

Pies biegał.

Przykład:

The dog ran.

Pies też nie biegł.

Ale on biegł.

Przymiotniki

Przymiotnik to słowo, które opisuje rzeczownik lub zaimek. Przymiotniki mogą opisywać osobę, miejsce, rzecz, czynność, jakość lub czas.

Przykład:

A beautiful house.

Wysoka dziewczyna.

Przykład:

A tall girl.

Przysłówki

Przysłówki opisują działanie czasownika. Mogą być użyte do dodania informacji o czasownikach, przymiotnikach lub innych przysłówkach.

Przykład:

She ran.

Ona szybko pobiegła.

Ona pobiegła do szkoły.

Ona szybko pobiegła do szkoły.

Przyimki

Przyimki to słowa, które pokazują gdzie coś jest. Są one używane do pokazania lokalizacji rzeczowników, zaimków lub czasowników.

Przykład:

In the car.

Na stole.

Na łóżku.

Postpositions

Postpozycje to słowa, które pokazują jak i kiedy coś się stało. Są one używane do pokazania kiedy coś się zaczęło, skończyło lub wydarzyło.

Przykład:

At the beginning of the day.

Po posiłku.

Przed egzaminem.

Wzorce konwersacyjne

Conversational patterns to słowa i zwroty, które są powszechnie używane w codziennej rozmowie.

Przykład:

Nie widziałem jej.

Spotkałem ją dzisiaj.

Nie widziałem go od dłuższego czasu.

Przykład:

Nie widziałem jej.

Nie widziałem jej przez długi czas.

Nie widziałem go przez długi czas.

Czasowniki

Czasowniki to słowa akcji. Są główną częścią zdania i mówią nam co się dzieje.

Przykład:

She went home.

On się uczył.

Przykład:

He studied.

Podmiot i przedmiot

Podmiot i przedmiot to dwie podstawowe części zdania. Podmiot jest tym, który wykonuje czynność. Obiekt to ten, który odbiera czynność.

Przykład:

On dał mi jabłko.

Jabłko jest moje.

Przykład:

On dał mi jabłko.