Press ESC to close

Najlepsze Metody Organizacji Szkoleń Dla Małej Grupy Uczestników: Indywidualizacja i Interakcja

MAŁA GRUPA UCZESTNIKÓW: CZEMU WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ILOŚĆ?

Trenowanie niewielkiej ilości uczestników może być zadaniem równie trudnym, jak prowadzenie szkolenia na dużą skalę. Wiele osób uważa, że trudno zaprojektować szkolenie dla małej grupy, a jeszcze trudniej doprowadzić je do końca przy zachowaniu pełnej interakcji i angażowania uczestników. Niestety, nie można też traktować szkolenia dla 5-10 osób jak egzotycznego składu, który można zamknąć w szklanej kuli i doprowadzić do doskonałości małymi kosztami oraz krótkim czasem. Dlaczego warto zwrócić uwagę na ilość uczestników w szkoleniu?

  1. LEPSZE ANGAŻOWANIE UCZESTNIKÓW

Mała grupa to nie sama liczba uczestników, ale planowanie szkolenia skierowanego do konkretnych potrzeb oraz cele. Czasami kilka godzin warsztatu dla małej liczby uczestników pozwala na rozwój bardziej skomplikowanych umiejętności niż tygodniowe intensywne szkolenie dla kilkudziesięciu słuchaczy. Kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdego uczestnika oraz szybka reakcja na ich potrzeby. Dlatego w przypadku małej grupy warto skupić uwagę na poszukiwaniu konkretnych celów oraz uświadomić słuchaczom, że są dla nas ważni.

  1. FLEXIBLE I DOSTOSOWANIE SIĘ DO POTRZEB UCZESTNIKÓW

Mała liczba uczestników pozwala na elastyczne podejście do programu. Jeśli zauważysz, że coś nie działa, można szybko zmienić strategię lub wprowadzić dodatkowe ćwiczenia, aby uczestnicy lepiej zrozumieli temat. Wszystko to zależy od ich uzyskanej przez nas informacji oraz wymagań. Niższa liczba uczestników pozwala na lepsze dostosowanie się do potrzeb każdego uczestnika. Możemy budować program szkolenia według ich potrzeb oraz poziomu zaawansowania w wymaganym temacie. To pozwala na uzyskanie poprawy w każdej dziedzinie.

  1. ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI DYSKUSJI

Większa liczba uczestników prowadzi do mniejszych możliwości dyskusji, co często prowadzi do zablokowania kreatywności i wyeliminowania rozmowy z uczestnikami. W przypadku małej grupy, częściej zachęca się do dyskusji, co pozwala na bardziej głęboką analizę problemów i pozwala uczestnikom poszerzać wiedzę oraz ma więcej czasu na zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi.

  1. LEPSE PEŁNENIE RÓL W SZKOLENIU

Mała grupa pozwala na wyraźniejsze przypisanie ról dla każdego uczestnika. Dzięki temu grupa uczestników może wydaje się bardziej zorganizowana oraz ukierunkowana na określone cele. Oprócz tego każdy uczestnik szkolenia może wykonywać konkretne zadania oraz pełnić przypisane mu role. W ten sposób można osiągnąć cele, dzięki którym szkolenie może przynieść pozytywne wyniki.

  1. ZWIĘKSZENIE RELACYJNYCH ZWIĄZKÓW

Mała grupa uczestników – to także związki międzyludzkie i lepsza atmosfera szkoleniowa. Lepsza interakcja pomiędzy uczestnikami a trenerem pozwala na szybszą realizację celów oraz wzmacnia uczucie współpracy w grupie. W przypadku małej grupy, wzajemna motywacja jest zdecydowanie łatwiejsza, a emocje i myśli mogą być łatwiej podzielone. Dlatego warto stworzyć warunki do budowania relacji pomiędzy uczestnikami, aby byli bardziej skłonni do działania oraz pełniejszego zrozumienia szkolenia.

Podsumowanie – w szkoleniu dla małych grup można uzyskać o wiele więcej korzyści, niż w przypadku szkolenia na wielką skalę. Indywidualne podejście, lepsze angielskie uczestników, możliwość dostosowywania programu szkolenia, lepsza dyskusja, lepsze pełnienie ról oraz zwiększenie relacji międzyludzkich – to główne argumenty dalszego rozwoju tej metody. Dlatego warto postawić na warsztaty dla małych grup – narzędzie, którego nie można ignorować, jeśli chce się osiągnąć dużą skuteczność w szkoleniu.