Press ESC to close

Liceum Herberta Warszawa: Informacje i oferta edukacyjna Liceum im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Liceum im. Zbigniewa Herberta w Warszawie to jedno z najbardziej prestiżowych liceów ogólnokształcących w stolicy. Szkoła ta ma wieloletnią tradycję w kształceniu młodzieży na najwyższym poziomie i przygotowuje swoich uczniów do egzaminu maturalnego oraz do pełnienia ważnych funkcji społecznych i zawodowych.

 1. Informacje o szkole
  Liceum Herberta Warszawa jest szkołą z długoletnim stażem, którą utworzono w 1975 roku. Znajduje się ona w Śródmieściu, co pozwala na łatwy dostęp do różnych punktów miasta. W szkole uczy się około 500 uczniów w wieku od 16 do 19 lat. Oferta szkoły obejmuje trzy kierunki: biologiczno-chemiczny, humanistyczny oraz matematyczno-fizyczny.

 2. Oferta edukacyjna
  Liceum Herberta Warszawa oferuje wiele atrakcyjnych zajęć i kursów dodatkowych, które pozwalają uczniom na rozwijanie własnych zainteresowań. W ramach szkoły działa kilkanaście kół naukowych, w tym koło biologiczne, chemiczne oraz matematyczne.

Warto także zwrócić uwagę na innowacyjne formy nauczania w liceum Herberta Warszawa. Szkoła ta prowadzi zajęcia w formie projektów, które pozwalają na kreatywną pracę zespołową i rozwijanie umiejętności praktycznych.

 1. Prowincja szkoły
  Liceum im. Zbigniewa Herberta jest jedną z najlepszych szkół w Warszawie i cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku edukacyjnym. W rankingu liceów, opublikowanym przez portal Szkolna17.pl, Liceum Herberta Warszawa zajęło wysokie miejsce, na 1268 szkół ogółem. To świadczy o wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz o kompetencjach kadry nauczycielskiej.

 2. Program nauczania
  Program nauczania w liceum Herberta Warszawa opiera się na założeniu o kształceniu inteligencji społecznej, emocjonalnej oraz kreatywności uczniów. Szkoła stawia na rozwój wszystkich sfer osobistych i duchowych, co ma umożliwić uczniom osiągnięcie sukcesów w różnych dziedzinach.

Ważne jest także to, że w liceum Herberta Warszawa stosuje się metody nauczania oparte na pedagogice projektowej, co umożliwia uczniom zdolnym i ambitnym rozwijanie swoich zainteresowań i talentów.

 1. Rekrutacja
  Rekrutacja do liceum Herberta Warszawa prowadzona jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Aby zostać przyjętym do szkoły, należy przejść przez kilkustopniowy proces. Pierwszym etapem jest egzamin wstępny, który składa się z testów z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Następnie uczniowie, którzy osiągną wysokie wyniki w egzaminie, muszą zdać rozmowę kwalifikacyjną.

Na zakończenie należy podkreślić, że Liceum im. Zbigniewa Herberta w Warszawie to idealne miejsce dla ambitnej młodzieży, która chce zdobyć wiedzę na najwyższym poziomie i rozwijać swoje zainteresowania. Bogata oferta edukacyjna, kompetentna kadra oraz wysoki poziom nauczania to najważniejsze zalety szkoły.