Press ESC to close

Licencje ochrony: Proces uzyskania licencji do wykonywania zawodu ochroniarza

Wykonywanie zawodu ochroniarza wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Proces jej uzyskania jest skomplikowany, ale konieczny, ponieważ ochroniarz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób oraz mienia, których strzeże. W artykule omówię kroki, jakie należy podjąć, aby stać się licencjonowanym ochroniarzem.

Wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Przede wszystkim, osoba chcąca uzyskać licencję ochroniarza musi spełnić określone wymagania. Na początku nauki w tej dziedzinie nie jest wymagane żadne wykształcenie, ale im wyższe, tym lepiej.

Ukończenie odpowiedniego kursu

Ochroniarz, który chce pracować na terenie Polski musi ukończyć kurs, określony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W czasie szkolenia zdobywa podstawowe umiejętności i wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu.

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Po ukończeniu kursu, ochroniarz musi przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Egzamin teoretyczny składa się z 40 pytań, a przyszły ochroniarz musi na nie odpowiedzieć w ciągu 60 minut. Egzamin praktyczny obejmuje ćwiczenia z posługiwania się bronią oraz sposobami przeprowadzania przeszukań.

Wniosek o wydanie licencji

Jeśli przyszły ochroniarz zda egzamin, będzie miał możliwość złożenia wniosku o wydanie licencji. Wniosek ten należy złożyć w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne kwestie dotyczące pracy ochroniarza

Ochroniarz ma obowiązek stosowania się do obowiązujących go praw oraz wytycznych, które dostaje od pracodawcy. Zadaniem ochroniarza jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo osób oraz mienia, które ma ochraniać. Powinien on wykazywać się kulturą osobistą, a także elastycznym podejściem do pracy, która często wymaga od niego zmiany planów i szybkich reakcji na potencjalne zagrożenia.

Podsumowanie

Proces uzyskania licencji ochroniarza jest skomplikowany, ale niezbędny do rozpoczęcia pracy w tej branży. Wymaga on od kandydata ukończenia odpowiedniego kursu, zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz złożenia wniosku o wydanie licencji. Ochroniarz powinien wykazywać się kulturą osobistą, elastycznością, a przede wszystkim dbałością o bezpieczeństwo osób oraz mienia, które strzeże.