Press ESC to close

Agencja pracy tymczasowej pracownicy z Ukrainy: Oferty pracy i rekrutacja pracowników z Ukrainy

Agencja pracy tymczasowej pracownicy z Ukrainy: Oferty pracy i rekrutacja pracowników z Ukrainy

Z biegiem czasu rozwijają się nowe kierunki prowadzenia biznesu oraz stosowanie nowych technologii, co nierzadko prowadzi do potrzeby zatrudnienia nowych pracowników. Często zdarza się, że niemożliwe jest znalezienie odpowiednich kandydatów na rynku lokalnym, a pracodawcy są zmuszeni szukać pracowników za granicą. W takich sytuacjach bardzo pomocna okazuje się agencja pracy tymczasowej dostarczająca pracowników z Ukrainy.

 1. O co chodzi w agencjach pracy tymczasowej?
  Agencje pracy tymczasowej są pośrednikami wykonującymi zadania rekrutacyjne, zlecone przez pracodawców. W poszukiwaniu pracowników agencja zwraca się do kandydatów spełniających wymagania danego pracodawcy. W przypadku decyzji o zatrudnieniu przez pracodawcę, umowa jest zawierana między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą, a agencja wysyła pracownika do danego zakładu pracy.

 2. Kto może zostać pracownikiem agencji pracy tymczasowej?
  W teorii do agencji pracy tymczasowej może zgłosić się każdy, kto spełnia wymagania pracodawcy, jednak w praktyce agencje bardziej skłonne są do zatrudniania osób młodych oraz niskokwalifikowanych. Bardzo często do agencji zgłaszają się osoby z zagranicy, które poszukują pracy w Polsce. W przypadku agencji pracy tymczasowej zatrudniającej pracowników z Ukrainy, wymagane jest posiadanie przez pracownika paszportu lub dowodu osobistego.

 3. W jakich branżach pracuje się najczęściej na zlecenie agencji pracy tymczasowej?
  Agencje pracy tymczasowej wysyłają pracowników do różnych branż, jednak najczęściej można znaleźć pracę w następujących dziedzinach:

 • logistyka
 • przemysł
 • produkcja
 • budownictwo
 • gastronomia i hotelarstwo
 1. Dlaczego warto skorzystać z agencji pracy tymczasowej?
  Korzyści wynikające z korzystania z agencji pracy tymczasowej są bardzo cenne dla pracodawców oraz pracowników. Pracodawcy zyskują możliwość szybkiego i łatwego dotarcia do kandydatów, którzy spełniają wymagane przez nich kwalifikacje. Pracownicy natomiast uzyskują możliwość podjęcia pracy w Polsce, co nierzadko wiąże się z wyższym wynagrodzeniem. Również agencja pracy tymczasowej zarabia na wynajmie pracowników, co pozwala na stały rozwój firmy.

 2. Jakie wymagania musi spełniać agencja pracy tymczasowej?
  Agencja pracy tymczasowej musi posiadać wymagane przez prawo zezwolenie na prowadzenie działalności oraz posiadać dobre opinie od swoich klientów. Istotne jest również posiadać zabezpieczenia finansowe, takie jak ubezpieczenie OC, co pozwoli na pokrycie kosztów ewentualnych szkód związanych z wynajmem pracowników. Wszystkie te wymagania pozwalają agencjom na świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz zwiększenie zaufania klientów.