Press ESC to close

Kompletny przewodnik po gramatyce

Najważniejszą rzeczą, której każdy człowiek powinien się nauczyć jest to, jak pisać i czytać. Bez umiejętności pisania i mówienia płynnie, nie można wyrazić siebie i to jest powód, dla którego ludzie zawsze starają się nauczyć gramatyki angielskiej.

Jest wiele osób, które nie znają zasad gramatyki angielskiej, co utrudnia im napisanie doskonałego artykułu. Istnieje wiele osób, które nie znają podstawowych zasad gramatyki, i to jest powód, że nie są w stanie napisać żadnego prawidłowego eseju, dysertacji, lub jakiegokolwiek rodzaju pracy akademickiej.

Jeśli jesteś jednym z tych ludzi, którzy nie są zaznajomieni z gramatyki angielskiej, to będziesz zadowolony, że jest to jedyna strona, która pomoże Ci nauczyć się go w szybki sposób. Wyjaśnię Ci kilka ważnych punktów gramatycznych i zrozumiesz jak napisać idealne zdanie.

Punkty gramatyczne

Istnieje wiele punktów gramatycznych, które musisz znać. Jeśli nie znasz żadnego z nich, to nie będziesz w stanie napisać doskonałego zdania. Są to najważniejsze punkty gramatyczne, które musisz znać przed napisaniem pracy akademickiej.

Artykuł

Głównym punktem artykułu jest powiedzenie czytelnikowi czegoś nowego. Artykuł składa się z trzech części:

– Wstęp (introduction)

– Ciało

– Zakończenie

Wstęp mówi czytelnikom, o czym jest artykuł. Ciało to miejsce, w którym przedstawisz informacje, a konkluzja to podsumowanie artykułu.

Zdanie

Zdanie jest najmniejszą jednostką kompletnego akapitu. Jest to najważniejszy punkt gramatyczny, który musisz znać. Zdanie jest grupą słów i zawiera rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimki i spójniki.

Koniunkcja

Spójnik jest częścią mowy, która łączy dwa zdania, zdania lub inne części mowy. Istnieją dwa rodzaje spójników:

– Conjunction of Time (spójnik czasu)

– Spójnik miejsca

Spójniki czasu

Istnieją dwa rodzaje spójników czasu:

– Conjunctions of Time

– Spójniki sposobu

Spójniki miejsca

Istnieją dwa rodzaje spójników miejsca:

– Conjunctions of Place

– Spójniki stanu

Przyimek

Przyimek to słowo, które łączy rzeczownik z klauzulą. Istnieją dwa rodzaje przyimków:

– Prepositions of Position

– Przyimki odniesienia

Przymiotnik

Przymiotnik jest słowem, które opisuje rzeczownik. Istnieją dwa rodzaje przymiotników:

– Rzeczowniki

– Przymiotniki

Przysłówki

Przysłówek jest słowem, które modyfikuje czasownik. Istnieją dwa rodzaje przysłówków:

– Adverbs of Time (przysłówki czasu)

– Przysłówki miejsca

Czasownik

Czasownik jest główną częścią zdania. Czasowniki mogą mieć cztery formy:

– Czas teraźniejszy

– Czas przeszły

– Czas przeszły

– Czas przyszły

Czas teraźniejszy

Czas teraźniejszy oznacza, że czynność jest