Press ESC to close

Jak Rozwijać Umiejętności Krytycznego Myślenia u Dzieci: Ćwiczenia i Zadania

W dzisiejszych czasach, umiejętności krytycznego myślenia są niezwykle ważne. Dlatego też, jako rodzice i nauczyciele, powinniśmy starać się rozwijać je u naszych dzieci już od najmłodszych lat. W tym artykule przedstawimy kilka pomysłów na Ćwiczenia i Zadania, które mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia u dzieci.

 1. Co to jest krytyczne myślenie i dlaczego jest ważne?

Pierwszym krokiem w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia u dzieci jest zrozumienie, czym jest krytyczne myślenie i dlaczego jest ważne. Krytyczne myślenie to umiejętność myślenia o problemach, sytuacjach i informacjach w sposób świadomy i celowy. Dzieci, które posiadają tę umiejętność, potrafią oceniać i analizować informacje, a także podejmować decyzje oparte na faktach i dowodach.

 1. Ćwiczenia na jasne myślenie

Jednym z najlepszych sposobów na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia u dzieci jest dawanie im okazji do ćwiczenia jasnego myślenia. To oznacza, że powinniśmy zachęcać dzieci do myślenia w sposób oparty na faktach i dowodach, a nie na emocjach i przypuszczeniach. Kilka przykładów ćwiczeń na jasne myślenie dla dzieci to:

 • Zadawanie pytań i zachęcanie do szukania odpowiedzi na nie w różnych źródłach.
 • Pokazywanie różnych zdjęć lub obrazów i pytań, jakie mają skojarzenia z nimi.
 • Porównywanie i kontrastyowanie różnych elementów, takich jak kolory, kształty, tekstury itp.
 1. Zadania na analizowanie informacji

Kolejnym krokiem jest dawanie dzieciom okazji do analizowania informacji w sposób krytyczny. Oznacza to, że powinniśmy zachęcać dzieci do przeczytania lub wysłuchania różnych informacji, a następnie zachęcać je do analizowania tych informacji, szukania dowodów i wyrażania swojego zdania. Kilka przykładów zadań na analizowanie informacji dla dzieci to:

 • Przeczytanie artykułu lub opowiadania, a następnie poproszenie dziecka o przedstawienie fabuły, wydarzeń i intencji autora.
 • Wybór wiadomości lub obrazu i poproszenie dziecka o opisanie, co widzą i o wyjaśnienie, co to dla nich oznacza.
 • Porównywanie różnych źródeł informacji i zachęcanie do wybierania tych, które są bardziej wiarygodne.
 1. Zadania na podejmowanie decyzji

Kolejnym krokiem w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia u dzieci jest dawanie im okazji do podejmowania decyzji w oparciu o fakty i dowody. To oznacza, że powinniśmy zachęcać dzieci do myślenia o różnych opcjach i do ich oceny przed wyborem najlepszej możliwości. Kilka przykładów zadań na podejmowanie decyzji dla dzieci to:

 • Zadawanie pytań, takich jak “Co byś zrobił w takiej sytuacji?” i zachęcanie do wyboru najlepszej opcji.
 • Zadawanie pytań o to, co dziecko by zrobiło, aby poprawić sytuację.
 • Wybór dwóch opcji i zachęcanie dziecka do wyboru tej, która wydaje się najlepsza.
 1. Ćwiczenia na rozwiązywanie problemów

Ostatnim krokiem w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia u dzieci jest dawanie im okazji do rozwiązywania problemów w sposób krytyczny. To oznacza, że powinniśmy zachęcać dzieci do myślenia o problemach i do szukania sposobów na ich rozwiązanie, opartych na faktach i dowodach. Kilka przykładów ćwiczeń na rozwiązywanie problemów dla dzieci to:

 • Zadawanie pytań, takich jak “Jak możemy rozwiązać ten problem?” i zachęcanie dziecka do wyboru najlepszej opcji.
 • Rywalizacja w drużynach lub grupach i zachęcanie do przedstawienia najlepszego rozwiązania.
 • Zadawanie pytań, takich jak “Co byś zrobił, gdybyś był w tej sytuacji?” i zachęcanie dziecka do wyboru najlepszej opcji.

Podsumowując, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia u dzieci jest kluczowe dla ich przyszłego sukcesu. Właściwe ćwiczenia i zadania mogą pomóc w rozwinięciu tej umiejętności w sposób skuteczny i zabawny. Pamiętajmy zatem, aby dostarczać dzieciom okazji do ćwiczenia krytycznego myślenia już od najmłodszych lat.